бүтээгдэхүүн

Өндөр температурт тэсвэртэй цахилгаан товч